Em gái đi khám vùng nhạy cảm

Em gái đi khám vùng nhạy cảm.

Chắc chắn, Hazel có thể đã rời đi và sử dụng phòng tắm trong thời gian đó, nhưng làm thế nào cô ấy có thể làm như vậy mà tôi không nghe thấy?

Có thể nào cô ấy đã mở cửa khi tôi rên rỉ như vậy? Chắc chắn là – tôi đã hoàn toàn mất hết cảm giác xung quanh vào thời điểm đó. Cô ấy có thể dễ dàng mở cửa, và tôi hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng trong trường hợp đó, tại sao Hazel vẫn ở đó? Khoảnh khắc đó đã trôi qua vài phút trước …

Tôi nhìn trộm cô ấy một lần nữa, không quay đầu lại để đảm bảo rằng cô ấy không nhận ra tôi biết cô ấy đang ở đó. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi há hốc mồm thêm một lần nữa.